STATEMENT

Nederlands:

Zoals alle andere organisaties, ontvingen wij gisteren het vernietigende nieuws dat de Nederlandse overheid nieuwe corona restricties op gaat leggen. Sinds Juli 2020 hebben wij hard gewerkt om jullie een veilige en verantwoorde manier te bieden om weer te feesten. Bij de heropening twee weken geleden zagen we de overweldigende emoties in onze crew, de bezoekers, de fans en de gehele scene tijdens de eerste feesten en dachten dat eindelijk de weg naar herstel was ingeslagen.

Echter, de gefaalde uitvoering van het "Testen voor Toegang" systeem door de overheid gecombineerd met het gebrek aan benutting van de expertise en ervaringen van de Fieldlabs experimenten, de organisatoren en volledige event sector resulteerde in nieuwe maatregelen, dat ons verontwaardigd en verbijsterd achterlaat.

Helaas betekent dit dat we de aankomende Phoenix evenementen moeten uitstellen. De huidige maatregelen blijven tot minstens 13 Augustus van kracht. We zullen de nieuwe data voor de uitgestelde Phoenix evenementen bekendmaken wanneer de overheid meer duidelijkheid geeft over de toekomst. Alle tickets blijven uiteraard geldig voor de nieuwe data van de evenementen.

Op dit moment zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen om weer de Phoenix 100 evenementen te organiseren onder de nieuwe regels. We hopen jullie daar snel wat over te laten weten!

We roepen daarnaast de overheid op om met de volledige sector samen te werken om een verstandige en productieve weg vooruit te vinden.

Wij willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie begrip voor deze plotselinge ontwikkeling en blijven samenwerken met de rest van de branche om jullie weer te mogen verwelkomen op Phoenix.

We Will Rise Again!
~ Phoenix CrewEnglish: 

Like so many other organisations, yesterday, we received the immensely destructive news that new corona measures are once again imposed by the Dutch government. Since July 2020 we have worked hard to bring you a safe and responsible way to party again. During the first events after the reopening two weeks ago, we saw the overwhelming emotions in our crew, the artists, visitors, fans and the scene as a whole and thought we could finally start on our path to recovery.

However, the failed implementation of the "Testing for Entry" system by the government combined with the lack of use of the expertise and experiences of the Fieldlabs experiments, promoters and countless others in the industry resulted in a baffling latest decision by the government, which left us incensed and completely bewildered.

Unfortunately this means that due to the government's decision, we will have to postpone the upcoming Phoenix events. The current measures will remain in effect until at least 13th August. We will announce new dates for the postponed Phoenix events when the government provides more clarity about the way forward. All tickets will of course remain valid for the new event dates.

Currently we are exploring the possibilities of once again organising the Phoenix 100 events. We hope to update you soon regarding this!

We call for the government to work with the countless passionate organisations that our industry holds, to find a sensible and productive way forward.

Finally, we would like to thank all of you for your understanding in this sudden development and will keep working with the rest of the industry to once again welcome you at Phoenix.

We Will Rise Again